Tiresomeness

 • 1 tiresomeness — vargumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Viso organizmo, jo dalies ar sistemos savybė greitai nuvargti. Atsirandančio vargumo dydis esant vienodam krūviui priklauso nuo žmogaus prisitaikymo prie tam tikros veiklos, traumų,… …

  Sporto terminų žodynas

 • 2 tiresomeness — tiresome ► ADJECTIVE ▪ causing one to feel bored or impatient. DERIVATIVES tiresomely adverb tiresomeness noun …

  English terms dictionary

 • 3 Tiresomeness — Tiresome Tire some, a. Fitted or tending to tire; exhausted; wearisome; fatiguing; tedious; as, a tiresome journey; a tiresome discourse. {Tire some*ly}, adv. {Tire some*ness}, n. [1913 Webster] …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 4 tiresomeness — noun see tiresome …

  New Collegiate Dictionary

 • 5 tiresomeness — See tiresomely. * * * …

  Universalium

 • 6 tiresomeness — noun The state or quality of being tiresome; wearisomeness; tediousness …

  Wiktionary

 • 7 tiresomeness — n. tiredness, weariness, fatigue; boredom, tedium …

  English contemporary dictionary

 • 8 tiresomeness — tire·some·ness …

  English syllables

 • 9 tiresomeness — noun dullness owing to length or slowness • Syn: ↑tediousness, ↑tedium • Derivationally related forms: ↑tiresome, ↑tedious (for: ↑tedium), ↑tedious ( …

  Useful english dictionary

 • 10 tediousness — noun dullness owing to length or slowness • Syn: ↑tedium, ↑tiresomeness • Derivationally related forms: ↑tiresome (for: ↑tiresomeness), ↑tedious (for: ↑ …

  Useful english dictionary

 • 11 Prosiness — Pros i*ness, n. The quality or state of being prosy; tediousness; tiresomeness. [1913 Webster] …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 12 tiresome — adjective Date: circa 1520 wearisome, tedious < a tiresome lecture > • tiresomely adverb • tiresomeness noun …

  New Collegiate Dictionary

 • 13 tiresome — tiresomely, adv. tiresomeness, n. /tuyeur seuhm/, adj. 1. causing or liable to cause a person to tire; wearisome: a tiresome job. 2. annoying or vexatious. [1490 1500; TIRE1 + SOME1] Syn. 1. dull, fatiguing, humdrum. Ant. 2. interesting. * * * …

  Universalium

 • 14 wearisomeness — noun The quality or state of being wearisome; tiresomeness; tediousness …

  Wiktionary

 • 15 tediousness — noun The quality of being tedious; wearisomeness; prolixity; tiresomeness; slowness; tedium …

  Wiktionary

 • 16 aggravation — Synonyms and related words: accelerando, acceleration, adverse circumstances, adversity, affliction, agitation, animation, annoyance, annoyingness, arousal, arousing, bad news, bedevilment, beefing up, blight, blowing up, blowup, bore, bother,… …

  Moby Thesaurus

 • 17 annoyance — Synonyms and related words: ado, adverse circumstances, adversity, affliction, aggravation, amplification, anger, annoyingness, anxiety, augmentation, aversion, bad news, bedevilment, besetment, blight, bore, bother, botheration, bothering,… …

  Moby Thesaurus

 • 18 dullness — Synonyms and related words: abruptness, absence of color, acedia, achromaticity, achromatism, adynamia, aloofness, analgesia, anemia, anesthesia, angst, anguish, anxiety, apathy, aridity, aridness, ashiness, asininity, ataraxia, ataraxy, atony,… …

  Moby Thesaurus

 • 19 exasperation — Synonyms and related words: aggravation, agitation, amplification, animation, annoyance, annoyingness, arousal, arousing, augmentation, bad news, bedevilment, besetment, bore, bother, botheration, bothersomeness, contentiousness, crashing bore,… …

  Moby Thesaurus

 • 20 harassment — Synonyms and related words: McCarthyism, aggravation, annoyance, annoyingness, bad news, bedevilment, bore, bother, botheration, bothering, bothersomeness, crashing bore, devilment, difficulty, disturbance, dogging, downer, drag, exasperation,… …

  Moby Thesaurus