ἐφερμηνευτικοί

  • 1 ἐφερμηνευτικοί — ἐφερμηνευτικός explanatory masc nom/voc pl …

    Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)