διανεμοῦνται

  • 1 διανεμοῦνται — διανέμω in D. fut ind mid 3rd pl (attic epic doric) διανεμόομαι flutter in the wind pres ind mp 3rd pl διανεμόομαι flutter in the wind pres ind mp 3rd pl …

    Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)