διαμηρισμός

  • 1 διαμηρισμούς — διαμηρισμός femorum diduction masc acc pl …

    Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)