διαμαγεύω

  • 1 διαμαγευθῇ — διαμαγεύω charm with magic arts aor subj pass 3rd sg …

    Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)