βροτόφηλος

  • 1 βροτόφηλος — deceiving men masc/fem nom sg …

    Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)