αὐτοετίτης

  • 1 αὐτοετίτην — αὐτοετίτης masc acc sg (attic epic ionic) …

    Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)