αἱρετισόμεθα

  • 1 αἱρετισόμεθα — αἱρετίζω choose aor subj mid 1st pl (epic) αἱρετίζω choose fut ind mid 1st pl …

    Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)